Regler och saker att tänka på vid utlandsflytt

Att flytta är för det mesta ett stort projekt och om du dessutom ska flytta utomlands lär det inte upplevas som mindre. Här kan du få lite tips och läsa om vad du bör tänka på om du har planer på att flytta utanför Sveriges gränser.

Värdesaker

Du ansvarar själv för alla dina värdesaker som till exempel smycken, bankpapper, pengar, kreditkort och andra värdefulla dokument. Dessa bör du därför hantera själv eller med hjälp en kurir för största möjliga säkerhet och för att inget ska gå förlorade under resans gång. Om du har med dig medicin måste denna bäras av dig personligen.

Tänk också på att ta kopior av foton och filmer på familjen och förvara dessa på en säker plats då dessa kan vara svåra att återställa om något oförutsett skulle inträffa under flytten.

Trädgårdsredskap och lekplatsutrustning

Om du har en lekplatsutrustning på tomten, såsom trampolin, gungor eller liknande, som du vill ska med i flytten bör du ha monterat ned denna själv, eller ordna med nedmontering i god tid innan flytt då detta ofta kan vara tidskrävande och sakna instruktioner eller ha rostat. Vid själva flyttdagen måste du se till att all utrustning är torr.

Om du har trädgårdsredskap såsom gräsklippare är det viktigt att de är rena och tömda på bränsle och olja inför flytten. Detta för att skydda resten av ditt bohag från fläckar och dålig lukt på grund av läckage. Resterande verktyg måste vara torra och rena inför flytten.

Brännbara vätskor och fyrverkerier

På grund av begränsningar och föreskrifter kan du inte ta med några brandfarliga vätskor i din flytt.

Växter och mat

Levande hushållsväxter kan endast tas med om du flyttar inom EU. Utomhusväxter kan du inte flytta mellan länder överhuvudtaget.
Du kan vanligtvis inte ta med någon form av mat som förvaras i kylskåp eller frys. Angående torrvaror bör du kolla upp vilka regler som gäller i just det landet du ska flytta till.

Flytt utanför EU

Flyttar du utanför EU kan de kräva en komplett lista på alla dina elektronikapparater som du tar med dig, detta bör du bekräfta med din flyttfirma innan flytten.

Rensa innan flytten

Se till att du har gått igenom och rensat vinden, garaget, uthusen och andra utrymmen för att försäkra dig om att du inte tar med onödiga prylar i flytten och på så sätt sparar du både tid och pengar. Själva utrensningen kan oftast arrangeras av flyttfirma så länge du har gått igenom och tydligt märk upp allt som du vill ska följa med i flytten.

För mer information kan du kontakta en flyttfirma som har specialiserat sig på flyttar mellan länder och läs på om det land du ska flytta till för att undvika problem i tullen.