Skatteavdrag flytt, RUT

Om du ska flytta och din flytt beror på byte av arbetsort kan din flytt vara helt skattefri. Du är berättigad till skattefri flyttningsersättning om bytet av arbetsort gäller vid pågående anställning, inom en koncern eller till och med om du tillträder en ny tjänst med en ny arbetsgivare. Beroende av vilken anledning din flytt är betalas ersättningen ut av antingen staten, din gamla eller din nya arbetsgivare.

Utgifter som inräknas

De utgifter som räknas in är bland annat utgifter för packning, transport och uppackning. Även din och din familjs utgifter för resa till den nya bostaden är inräknade. Du kan tyvärr inte räkna in utgifter som uppstår vid dubbel bosättning eller resor där emellan. Likaså kan du inte begära skatteavdrag för dina eventuella förluster vid försäljning av bostad eller andra tillgångar.

Om din flytt är på grund av privata skäl är din flyttersättning skattepliktig, men du har fortfarande rätt till skattereducering i form av RUT-avdrag.

Regler för RUT

RUT är förkortningen av rengöring, underhåll och tvätt. Detta är ett skatteavdrag på tjänster som är kopplade till hemmet. En glädjande nyhet är att sedan första augusti 2016 inkluderar RUT-avdrag även flyttjänster – inklusive flyttstädning. Detta innebär att du kan göra avdrag för upp till 50 % av arbetskostnaden vid flytt till ett maxbelopp på 25 000 kronor under ett helt år om du ännu inte fyllt 65. Men om du vid årets ingång fyllt 65 kan du göra avdrag på upp till 50 000 kronor.

Det som ingår i RUT-avdraget vid flytt är bland annat hjälp med bärning, lossning och lastning, att packa ner samt packa upp ditt bohag, men också transport mellan bostäderna. Drivmedel och bilkostnad får du däremot inte dra av utan bara arbetskostnaden.

Nyttjas direkt

RUT-avdraget nyttjas direkt, det vill säga du behöver inte ligga ute med summan till dess att det är dags att deklarera utan företaget du anlitar drar av beloppet direkt på fakturan. Sedan tar de hand om att begära den resterande delen av ersättningen från skatteverket.

Gäller endast på betald skatt

Men viktigt att ha i åtanke innan du använder dig av RUT-avdrag är att du behöver ha betalat skatt till minst det värde du söker RUT-avdrag för.

Har du till exempelvis betalat 20 000 kronor i skatt så kan du inte söka RUT-avdrag för mer än den summan. Men om ni är flera personer i hushållet kan ni fördela avdraget emellan er och därmed nyttja en större summa då RUT-avdraget är kopplat till individen och inte till hushållet. Du kan endast nyttja avdraget som privatperson (inte som företag) och du måste ha fyllt 18 år. Vad som är mycket viktigt att ta reda på är om företaget du anlitar innehar F-skatt. Har inte företaget det har du inte rätt att göra avdraget.

Du kan på Skatteverkets webbplats läsa mer om vad RUT-avdraget innebär och vilka tjänster som innefattas.