Lär dig mer om Växjö kommun

Växjö kommun är en dynamisk och växande kommun i hjärtat av Sverige. Med en rik historia, en stark ekonomi och en befolkning som ständigt växer, är Växjö kommun en plats full av möjligheter. I denna artikel kommer vi att utforska mer om denna fascinerande kommun, dess historia, ekonomi, befolkning och mycket mer.

Hur stor är Växjö kommuns befolkning?

Växjö kommun är hem för 97 137 invånare (2022), vilket gör kommunen till den 21:a största i Sverige sett till invånarantal. Bostadsproduktionen har under perioden 2017-2021 legat på i snitt 890 nya bostäder per år. I kommunen sysselsätts cirka 44 330 personer och cirka 3 300 personer står som arbetslösa, vilket ger ett arbetskraftsdeltagande på drygt 81 procent och en sysselsättningsgrad på 75,5 procent. Största arbetsgivarna är Växjö kommun med cirka 7 430 anställda följt av Region Kronoberg.

Vilken flytthjälp finns i Växjö Kommun?

Du kan kontakta vår flyttfirma som har flytthjälp inom hela Växjö Kommun.

Vilka är de största tätorterna i Växjö kommun?

I Växjö kommun finns 12 tätorter. Växjö stad är störst och har drygt 72 200 invånare. Rottne är den näst största tätorten med 2 400 invånare (2021).

Hur är valdeltagandet i Växjö kommun?

År 2022 röstade 82,8 procent av de röstberättigade i kommunvalet och 85,4 procent till riksdagsvalet. Detta visar på en stark demokratisk kultur och engagemang bland invånarna i Växjö kommun.

Hur stor är Växjö kommuns landareal?

Växjö kommuns landareal är 1 914 km2. Befolkningstätheten är 57 invånare/km2 (2020). I kommunen finns 250 sjöar, vilket ger en naturskön och avkopplande miljö för invånarna.

Vad kan man berätta om Växjös historia?

Växjös historia sträcker sig tillbaka till vikingatiden på 1000-talet, då den engelske missionären Sigfrid kom som den förste kristne budbäraren till Sverige och Växjö. Han byggde stadens första kyrka som på 1170-talet ersattes av en stenkyrka, ursprunget till dagens domkyrka. Staden har lång tradition som skolstad, residensstad och stiftsstad. 1170 blev Växjö även biskopssäte. 1342 fick Växjö sina stadsrättigheter av kung Magnus Eriksson. 1634 blev Växjö residensstad.

Växjö har brunnit ett flertal gånger. Den största branden var 1658 och den senaste 1843. 1623-1997 hade Växjö ett regemente. 1999 blev Växjö universitetsstad.

Växjö kommun är en plats med en rik historia och en ljus framtid. Med en stark ekonomi, en växande befolkning och en djup kulturell arv, är Växjö kommun en plats där människor kan trivas och växa.